Lungödem

Behandling vid akut lungödem

  • Halvsittande kroppsläge
  • Syrgas via näskateter eller mask 5-10 L/minut
  • Nitroglycerin sublingualt eller inravenöst
  • Furosemid 20-40 mg intravenöst
  • Morfin i doser om 5-10 mg intravenöst