Akuta scenarion

Här presenteras några medicinska situationer av akut karaktär som är relativt vanliga här i Sverige. Målet är även att ge en beskrivning av hur man bör hantera situationen och vad det är man åstakommer med de olika åtgärderna. Det senare underlättar inlärning och ger även större benägenhet att ingripa i en akut medicinsk situation.

Scenario 1

Dessa akuta åtgärder bör vidtas omgående på platsen:

Inga krav på särskild utrustning

Vad händer sen?
Akuta åtgärder av ambulanspersonal
Akuta åtgärder på sjukhuset