ABCDE

De viktigaste vitala funktionerna att säkerställa i prioritetsordning

A – Airway
Talar patienten obehindrat så finns fri luftväg

B – Breathing
Lyssna på lungorna efter andningsljud!

C – Circulation
Kontrollera puls och blodtryck.

D – Disability
Bedöm vakenhetsgrad

Fortsatt undersökning

E – Exposure
Ta av kläder för att möjliggöra fullständig undersökning.

Exempel på patient

Patienten svarar på tilltal – alltså har han fri luftväg (Prio 1: Airway).

Du lyssnar snabbt på lungorna och det hörs andningsljud på bägge sidor – det plus att han talar utan ansträngning gör att han ventilerar sig (Prio 2: Breathing).

Du sätter syrgas på mask och låter flöda 10-12 l/min. Du känner på hans puls som är ca 100 /minoch han har ett blodtryck på 120/90. Begynnande hemorragisk chock kan inte uteslutas varför Du ordinerar två grova venösa infarter och sätter 1000 ml RingerAcetat i varje med hög hastighet. (Prio 3: Circulation).

Jackan och tröjan klipps upp. Buken är helt mjuk och oöm. Bäckenet känns stabilt. Han är klar och redig, du bedömer honom som RLS 1 (GCS 15). (Prio 4: Disability).