Välkommen till Encyklomedica

Idag lanseras Encyklomedicas nya design. Tanken är att du nu lättare ska kunna hitta bland kompendier och dessutom blir läsupplevelsen avsevärt förbättrad.